Tjänster som ger fler
säkerhetsfunktioner.

Med säkerhetsroutrarna NENA och PANGEA lägger du grunden för en säker kommunikations­lösning för övervakning och fjärraccess, som lever upp till säkerhetsbranschens högt ställda krav. Beroende på kundens behov kan du erbjuda en rad extratjänster dom ger fler funktioner och ännu smidigare hantering.

Flexibla lösningar och branschens certifierade säkerhetsklasser

Dualtechs egenutvecklade säkerhetsroutrar ger en flexibilitet med optimala lösningar. Med våra routrars grundfunktioner och extra tjänster kan såväl enstaka larmsystem, som anläggningar med flera system, kopplas upp. Med våra extra tjänster kan du bland annat erbjuda VPN-uppkopplingar och branschens certifierade säkerhetsklasser för inbrottslarm och brandlarm. Det finns alltid en lösning som uppfyller de absolut högsta säkerhetskraven.

VPN, högsta GSM-säkerhet, Larmklass 1-4 och Brand

Både NENA OCH PANGEA erbjuder VPN som extratjänst,  liksom XtraSIM för högsta GSM-säkerhet. Oavsett vilken av våra säkerhetsroutrar du väljer har du tillgång till flera avancerade larmsändarfunktioner. NENA har ingångar som kan aktiveras och skicka larm till Larmcentral via TCP/IP protokoll och e-post, medan PANGEA också har en Capture Dialler-utgång som hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till Larmcentral.  PANGEA har branschcertifieringarna Larmklass 1-4 enligt SSF 114 som tillval, liksom SBF 110 för brandlarm. Såväl NENA som PANGEA stöder samtliga PRO-tjänster knutna till vår smidiga EasyWebManager-portal, där du också hanterar all konfigurering.

 

Ladda ner vårt produktblad med extratjänster NENA och PANGEA

ALL KONFIGURERING HANTERAS


VIA EASYWEBMANAGER