4G-router som knyter ihop
alla säkerhetssystem.

PANGEA 4G Security Router är en effektiv och säker 4G Router för CCTV-system, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess. Den är särskilt utvecklad för säkerhetsindustrins högt ställda krav och med PANGEA 4G Security Router kan fastighetens samtliga säkerhets-, styr- och reglersystem knytas ihop.

En effektiv och säker knutpunkt för hela fastigheten

PANGEA 4G Security Router skapar en effektiv knutpunkt för uppkoppling av upp till fyra olika larm-/övervakningssystem i samma fastighet. Lösningen är idealisk när en fast internetförbindelse saknas, men den ger också en problemfri och säker kommunikationslösning när det redan finns en IT-infrastruktur som man vill använda sig av. Tack vare ett snabbt och säkert mobilt internet lever PANGEA upp till alla högt ställda krav på cybersäkerhet och direktiven i GDPR. VPN-tekniken ger maximalt skydd mot intrång. PANGEA övervakas kontinuerligt via pollning och för att ge maximal upptid finns avancerade funktioner för automatisk omstart.

Avancerade tillval och smidig konfigurering

Det finns flera avancerade larmsändarfunktioner som tillval till PANGEA, som är utrustad med ingångar, utgångar och Dialer capture för larm och fjärrstyrning. PANGEA stödjer IP-protokoll V4 för larm till larmcentral och är certifierad för Larmklass 1-4 och Brand. All konfigurering görs via installatörsportalen EasyWebManager och samtliga PRO-tjänster stöds som t ex push, e-post och fjärrstyrning.

PANGEA har automatisk uppkoppling mot mobilnäten med roamande funktion. Det integrerade SIM-kortet är en förutsättning för en stabil och säker uppkoppling som uppfyller GDPR-kraven och skyddar mot intrång. Som installatör anger du nivå på datatillgång vid konfigureringen av varje installation.Nivån kan justeras vid behov.

Ladda ner våra produktblad för Pangea 4G Security Router

EN PROBLEMFRI OCH SÄKER


KOMMUNIKATIONSLÖSNING

Produktöversikt PANGEA 4G Security Router

1 st WAN, för Ethernet anslutning för t ex larmöverföring eller dataöverföring

4 st x LAN med VLAN-teknologi, med tillval VPN

1 st 4G/3G/2G modem, 100 Mbps nedladdning och 50 Mbps uppladdning

E-SIM Dualtech SecureSIM-E Roamande

Stöd för digitalt larmprotokoll V4

E-post

Telelinjeutgång för Dialer capture med stöd för analoga uppringarprotokoll SIA, Contact-ID, Robofon och CESA

8 st digitala ingångar

5 bi-stable reläutgångar

4 optorelä utgångar

1 st RS-232

1 st RS-485

1 st TTL 5V

Datatillgång vid service- och videouppkopplingar

Beroende på funktioner och behov väljs datatillgång för varje installation.

För serviceuppkopplingar

50MB, 100MB, 250MB, 500MB

För videouppkopplingar

10GB, 50GB, 100GB

Teknisk beskrivning

PANGEA levereras komplett med plåtkapsling och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningsmatas normalt från befintlig larmanläggning.

Matningsspänning

11-30 VDC

Strömförbrukning

200 mA

Tillval och extra tjänster

VPN

Säker VPN till upp till 4 st separata VPN

Alarm Communication

TCP/IP-protokoll, E-post, Capture Dialer

Certifiering Larmklass 1-4

Enligt SSF 114

Certifiering Larmklass Brand

Enligt SBF 110

SMS

Larmen skickas till utvalda mottagare

PANGEA Extension Board för fler in- och utgångar

Artikelnummer: 47716004

8 st digitala ingångar

4 st optorelä utgångar