Ständig övervakning
med GSM-backup.

Våra ledande GSM-lösningar övervakar den fasta telefonledningen i alla typer av larmsystem. Vid ledningsproblem växlar systemet automatiskt över till GSM och larmbeskedet är säkrat.

En säkerhet för den analoga larmlösningen

Med Dualtechs GSM-lösningar skapas en trygg övervakning som ger full funktion, även om det skulle uppstå avbrott på det fasta telenätet. När larmkommunikationen automatiskt växlar över till GSM-läge sänds larmbeskedet med hjälp av SIA eller Contact-ID till larmcentralen. Våra lösningar fungerar också där det helt saknas fast telefonledning. Tack vare larmingångar kan även SMS skickas till valfria mottagare och funktioner som belysning eller uppvärmning kan fjärrstyras.

Enkel och smidig installation

Dualtech TS100T har fyra larmingångar för SMS larm och två fjärrstyrningsbar utgångar, som gör det möjligt att exempelvis styra värmen i sommarstugan. Den enkla installationen och driftsättningen bidrar till en effektiv och smidig backup till det analoga larmet och ser till att alla funktioner säkras, i väntan på en uppgradering och digital konvertering när det analoga nätet släcks ner. Larmen kan också skickas via SMS till förvalda mottagare.

Smidig GSM-backup


till det analoga larmet

Produktöversikt

Ständig övervakning av den fasta telelinjen

Ger en backup kanal via GSM nätet vid avbrott på den fasta telelinjen

SMS meddelande till valfri mottagare vid avbrott på den fasta telelinjen

4 st larmingångar för SMS-larm

2 st fjärrstyrningsbara utgångar

SMS-meddelande med status rapport till valfri mottagare

Statusrapport via SMS kan hämtas av valfri mottagare

Vid installation skickas programmeringsrapport via SMS till installatören

Enkel att installera och driftsätta

Teknisk data

Strömförsörjning

10-25 VDC

Förbrukning i standby läge

Ca 120 mA

Förbrukning vid GSM sändning

Ca 250 mA

Mått

160 x 100 x 25 mm

Vikt

0,5 kg.

GSM-antenn

0,5 meter antennkabel

Tillbehör

GSM-antenn med 3 meter eller 15 meter kabel, strömförsörjning