DALM IP Communicator
framtidssäkrar.

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar. Lösningen levereras som en tjänst som vi kallar DaaS – DALM as a Service.

Konverterar analogt larmprotokoll
till TCP/IP

DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. Det finns ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras. Dessutom kan IP-kameror anslutas.

Fjärraccess med optimerad säkerhet och tillgänglighet

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och vissa brandlarm. Med det inbyggda roamande SIM-kortet ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom ges tillgång till nya säkerhetstjänster som t ex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. Lösningen innebär att ett gammalt larm blir som nytt, för såväl företags- som privatkunder.

I vår användarvänliga webbportal EasyWebManager anger du som installatör vilken larmklass som ska användas och om EagleEye ska aktiveras. All datatrafik ingår till en fast månadsavgift. Flexibelt, enkelt och kostnadseffektivt. Avgiften debiteras dig som installatör och du debiterar slutkunden via det tjänsteavtal ni tecknat. Dualtech kan också fakturera din slutkund direkt, om så önskas.

 

OBS! DALM kan fortfarande även köpas som tidigare; kontant av Distributör och ej som tjänst. Detsamma gäller tillbehöret SECURE SIM24.

DALM IP COMMUNICATOR


GÖR DET ANALOGA DIGITALT

Produktöversikt DALM IP Communicator

Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon

8 st ingångar, 
4 st fjärrstyrningsbara utgångar

Integrerat E-SIM roamande för bästa täckning

Integrerat IP larmprotokoll SOS ACCESS V4

TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

Krypterad informationsöverföring

Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan router och larmcentral

Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

DALM levereras med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningsmatas normalt från befintlig larmanläggning.

Larmklasser

DaaS - DALM as a Service

Larmklass 1-4 SSF 114

Brand SBF 110:7