DALM IP Communicator
framtidssäkrar.

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar.

Konverterar analogt larmprotokoll till TCP/IP

DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. Det finns ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras. Dessutom kan IP-kameror anslutas till routern.

Fjärraccess med optimerad säkerhet och tillgänglighet

DALM IP Communicator ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm. Med tillbehöret SIM-kort Secure SIM24 erbjuds dessutom optimal säkerhet och tillgänglighet. Plus tillgång till nya säkerhetstjänster som EagleEye Client App med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. DALM IP Coummunicator hanteras via vår användarvänliga webbportal EasyWebManager och gör att du som säkerhetsinstallatör kan ge snabbare service och leverera en rad nya tjänster.

DALM IP COMMUNICATOR


GÖR DET ANALOGA DIGITALT

Produktöversikt DALM IP Communicator

Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon

8 st ingångar, 
4 st fjärrstyrningsbara utgångar

Integrerat IP larmprotokoll SOS ACCESS V4

Sänder även larm som SMS och e-post

TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye

Krypterad informationsöverföring

Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan router och larmcentral

Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

DALM levereras med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningsmatas normalt från befintlig larmanläggning.

Tillbehör:

SIM-kort Secure SIM24

Larmklasser

DALM IP Communicator med plastkapsling

Larmklass 1 SSF 114

DALM1000 IP/4G

Larmklass 2-4 SSF 114

DALM3000 IP/4G

Larmklass 2-4 SSF 114 OCH SBF 110:7

DALM5000 IP/4G

DALM IP Communicator PRO i plåtkapsling

Larmklass 1 SSF 114

DALM1000 IP/4G PRO

DALM IP Communicator Kth med kretskortshållare

Larmklass 1 SSF 114

DALM1000 IP/4G Kth

Larmklass 2-4 SSF 114

DALM3000 IP/4G Kth

LARMKLASS 2-4 SSF 114 OCH SBF 110:7

DALM5000 IP/4G Kth